Visual Computing

University of Portsmouth

Academic Staff

Hui Yu

Reader

   

Dongjoe Shin

Lecturer

    

Paul Charisse

Senior Lecturer

   

Panagiotis Vafeiadis

Senior Lecturer

   

 

Steve Hand

Head of School

   

   Postdoctoral Researchers and PhD Students

Yiming Wang

Oct 2014~

   

Jianwen Lou

Oct 2016~

   

Ken Pitts

   

Shu Zhang

Sep 2016~

   

Xiaoxu Cai

Feb 2017~

   

   

Martin Kearl

Oct 2016~

   

Qiongdan Cao

Oct 2017~

   

   Visiting PhD Students and Research Assistants

Weihong Gao

Aug 2017~

   

Hao Fan

Nov 2017~

   

Xiaoqiang Yan

Aug 2017~

   

Jianyuan Sun

Nov 2017~