Visual Computing

University of Portsmouth

Academic Staff

Hui Yu

Professor

   

Dongjoe Shin

Lecturer

    

Paul Charisse

Senior Lecturer

   

Panagiotis Vafeiadis

Senior Lecturer

   

 

Steve Hand

   

   Researcher

Yiming Wang

Oct 2014~

   

Jianwen Lou

Oct 2016~

   

Ken Pitts

   

Hao Fan

Nov 2017~

   

Shu Zhang

Sep 2016~

   

Xiaoxu Cai

Feb 2017~

   

Weihong Gao

Aug 2017~

   

Jianyuan Sun

Nov 2017~

   

Martin Kearl

Oct 2016~

   

Qiongdan Cao

Oct 2017~

   

Xiaoqiang Yan

Aug 2017~

   

Yifan Xia

Feb 2018~